Algemene Voorwaarden Nibo Reclame

Algemene Voorwaarden Nibo Reclame, gevestigd aan Malangstraat 22 , 7541 AD, te Enschede, ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nummer 08144663.

Download Algemene Voorwaarden Nibo Reclame

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Nibo Reclame.